Renowacja klasycznych zabytków architektury

Renowacja klasycznych zabytków architektury

  • Post Author:
  • Post Category:Wnętrza

Nie wiedzieć kiedy, tak się porobiło, że metropolie i duże miasta europejskie stają się bliźniaczo do siebie podobne. Wszędzie tam powstają bowiem nagminnie betonowo-szklane, prostokątne budowle, liczące grubo ponad 20 pięter, przeznaczone dla biur, urzędów itp. Pewnie jest to korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, natomiast na pewno nie dodaje to uroku miastom. 

Jak odnawiać elewacje? 

klasyczna sztukateria elewacyjnaW architekturze klasycznej można się doszukiwać  oznak prezentacji zamożności i pozycji właściciela budowli. Oczywiście mowa tutaj o zewnętrznych cechach budynków, które i dzisiaj są ozdobą miejskich ulic. Ich istotnym elementem jest klasyczna sztukateria elewacyjna. Niezależnie od tego z jakiego materiału wykonano elewację , to dekorowano ją zawsze różnymi elementami  w taki sposób, aby mogły być podziwiane  z poziomu ulicy. Oprócz balkonów i wykuszy, które oprócz walorów użytkowych, są również elementem dekoracyjnym, mamy tu również bogatą sztukaterię i bonie elewacyjne. Sztukateria wykonywana była z lekkich materiałów, a co za tym idzie niezbyt trwałych. Dlatego te elementy w pierwszej kolejności ulegały zniszczeniu i destrukcji. Jeżeli  zachowała się dokumentacja, chociażby fotograficzna, to najprościej jest odtworzyć te sztukaterię. W przeciwnym razie trzeba czyścić i rekonstruować poszczególne fragmenty. W strukturze miast, zachowane w niektórych miejscach stare domy, stanowią istotne elementy urbanistyki, ożywiając monotonię ulic. Dlatego w wielu przypadkach, gdzie destrukcja budynku jest bardzo wielka, rekonstruuje się tylko elewację i fasadę,  na czas remontu, zasłaniając otwór, malowanym wizerunkiem  obiektu.

Takie rozwiązanie przyjęto w Warszawie, gdzie klasycznych budowli  jest niewiele i prawie wszystkie ucierpiały podczas II wojny światowej. Takiej „sztukowanej” rekonstrukcji  na pewno nie można zaliczyć do obiektów zabytkowych, ale z równą pewnością można stwierdzić, że one  ożywiają i u upiększają ulice miast.   Klasyczna sztukateria, jest również stosowana we współczesnym budownictwie. Tutaj wykorzystuje się tylko jej niektóre formy.