Regulacja przepływem dzięki zasuwie nożowej

W sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych bardzo często stosuje się mechanizm zwany zasuwą nożową. Jak sama nazwa wskazuje jest to urządzenie mające za zadanie sterować przepływem zamykając lub otwierając różnego typu śluzy, rury, wloty.

Zasuwa jako element sieci

zasuwy nożoweWspomniane wcześniej zasuwy nożowe swoje zastosowanie najczęściej znajdują przy regulacji przepływu cieczy o dużej gęstości. Zdarza się również, że używane są do zamykania przepływu substancji stałych (w formie sypkiej) takiej jak różnego typu granulaty lub proszki. Sterowanie zasuwami nożowymi najczęściej odbywa się poprzez ręczne ustawianie zasuwy przy użyciu kółka połączonego z przekładnią lub dźwigni szybkozamykającej.  Nie mniej jednak co raz popularniejsze staje się automatyzowanie procesu otwierania i zamykania zasuwy nożowej. Automatyzacja ta polega na połączeniu zasuw nożowych z silnikami wysokoobrotowymi, siłownikami pneumatycznymi jednostronnego działania lub siłownikami działania dwustronnego. Zasuwy nożowe stosowane są często przy budowach oczyszczalni ścieków z racji tego, że ich budowa pozwala na segregacje części stałych z materiałów płynnych. Dodatkowo stosuje się je w przemysłach: papierniczym, piwowarskim, spożywczym, metalurgicznym lub chemicznym. Najczęściej spotykamy porady by zasuwy montować w pionie. Mimo tego, nowe technologie pozwoliły na takie konstruowanie zasuw by możliwe było umieszczanie jej poziomo bez obawy o uszkodzenie instalacji bądź samej zasuwy.

Jak wynika z powyższego tekstu, zasuwy nożowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Na rynku można znaleźć wiele wersji zasuw, które ze względu na swoją budowę są przeznaczone do różnych typów konstrukcji.Bardzo istotnym parametrem na jaki należy zwracać uwagę przy zakupie zasuwy nożowej jest ciśnienie robocze w jakim dana zasuwa jest w stanie pracować oraz dopuszczalna, maksymalna temperatura.