Radca prawny tłumaczy i wyjaśnia prawo

Radca prawny tłumaczy i wyjaśnia prawo

Zgodnie z najnowszą opinią Parlamentu Europejskiego, polski system prawa jest najbardziej skomplikowanym, a zarazem najmniej korzystnym dla obywatela. Na domiar złego, podlega nawet kilkukrotnym aktualizacją w skali roku.

Zawiłość prawa sprawia, że potrzebne są konsultacje prawnicze

radca prawny szczecinTak wysokie zapotrzebowanie na usługi prawnicze sprawia, że istnieje podział obowiązków pomiędzy określonymi stanowiskami. I tak, ze sprawami niewymagającymi kierowania do sądu, bez składania pozwu pomocą służy radca prawny szczecin. Jego główne obowiązki sprowadzają się do wyjaśniania i tłumaczenia poszczególnych przepisów osobom, które otrzymały pismo o niezrozumiałej treści, od na przykład urzędu państwowego. Służy on także pomocą w zakresie instruowania klientów, jakie czynności powinni wykonać, jeśli chcą złożyć oskarżenie do sądu. Radca prawny pomaga również starać się o odszkodowania komunikacyjne, czy po stracie bliskiej osoby z rodziny. Jak można zatem zauważyć, radcą prawnym może zostać każda osoba, mająca względne pojęcie o funkcjonowaniu wszelkich przepisów i ich wzajemnym niwelowaniu się. Zdecydowanie dłuższa droga edukacji czeka osobę zainteresowaną pracą zawodową w charakterze prokuratora czy obrońcy. Zobligowani są oni do przejścia pięcioletnich, wymagających studiów, które zakończone są egzaminem przed ekspertami z tej dziedziny. Tutaj nie ma miejsca na żaden błąd, każde błędne zinterpretowanie chociażby pojedynczego przepisu, może skutkować oblaniem testu. 

Podsumowując radca prawny odciąża innych prawników, do których zgłaszałyby się wszystkie osoby nie potrafiące zrozumieć treści poszczególnych przepisów. Ich oferta jest przystępna na kieszeń każdego obywatela, bowiem koszt porady jest stosunkowo niewielki, jeśli porównać go do kosztów jakie należy ponieść opłacając obrońcę.