Niebezpieczne i szkodliwe warunki pracy  – co należy zapewnić?

Niebezpieczne i szkodliwe warunki pracy – co należy zapewnić?

 

Istnieją takie zawody, które choć się nie wydają niosą za sobą ryzyko zagrożenia życia pracownika. Mało kto zdaje sobie sprawę, że praca lakiernika, może mieć negatywny wpływ na zdrowie, albowiem wydzielające się toksyny z farb lakierniczych, mogą poważnie uszkodzić drogi oddechowe. 

Ściany lakiernicze do oczyszczania powietrza

lampy przeciwwybuchoweW zakładach produkcyjnych gdzie wykonuje się między innymi takie czynności jak lakierowanie, szlifowanie, malowanie farbami bez rozcieńczalnikowymi, konieczne jest oczyszczenie z drobnych ciał obcych unoszących się w powietrzu, a także szkodliwych, wydzielających się substancji chemicznych. W tym celu konieczne jest zainstalowanie w takich strefach zaawansowanych systemów wentylacyjnych takich jak na przykład ściany lakiernicze, wyposażone w filtry workowe i papierowe. Ich zadaniem jest oczyszczanie powietrza ze szkodliwych substacji lotnych, a także drobnych opiłków pozostałych ze szlifowania. Jednak nie tylko zakłady produkcyjne mogą mieć stanowiska zagrażające życiu. Są także zawody, które każdego dnia niosą ze sobą ryzyko. Jednym z takich jest z pewnością praca laboranta mającego styczność z substancjami wybochowymi. W takich miejscach szczególnie zachodzi konieczność zabezpieczenia pomieszczenia, stosując wyposażenie odporne na zapalenia czy lampy przeciwwybuchowe, wykonane ze szkła hartowanego, najbardziej odpornego na stłuczenia, a także posiadające osłany z krat. W razie wybuchu, chroni to osoby znajdujące się w pomieszczeniu przed ranami spowodowanymi przez rozpryskujące sie kawałki szkła.

Dbanie o bezpieczeństwo osób i pracowników znajdujących się w miejsacach stważających zagrożenie, proirytetem dla pracodawców powinno być zapewnienie bezpieczeństwa. Obowiązkowe oczywiście jest także zapewnienie odpiedniego odzienia pracownikom i dopilnowanie by przeszli oni szkolenia BHP. 

Źródło ekolakiernie.pl