Algorytmy sieci LAN jako technologie przyszłości

Algorytmy sieci LAN jako technologie przyszłości

Pierwotne zastosowanie sieci internetowych polegało przede wszystkim na umożliwieniu przesyłu danych pomiędzy przynajmniej dwoma połączonymi ze sobą komputerami. Dziś prekursorskie systemy sieci LAN stanowią rozbudowany system koordynujący pracę poszczególnych procesów np. w rozwiązaniach inteligentnego zautomatyzowanego budownictwa.

Sieci komputerowe elementem instalacji IBS

sieci LAN - WarszawaMożemy wyróżnić kilka podstawowych rodzajów sieci komputerowych takich jak np. WAN, określana mianem sieci globalnej (otwartej, wszechdostępnej), sieć typu MAN, która w swoim zasięgu posiada najczęściej dany obszar aglomeracyjny oraz sieci lokalne LAN tworzone w celu wymiany danych pomiędzy co najmniej dwoma komputerami. Local Area Network w swojej specyfikacji uwzględniają trzy sposoby połączeń, są to: sieć magistralna, połączenia typu „gwiazda” z wyróżnionym komputerem pełniącym funkcję centrali oraz formy połączeń obwodowych. Pierwotnym zastosowaniem sieci LAN – Warszawa było przede wszystkim umożliwienie przesyłu danych za pomocą takich interfejsów jak np. Total Commander oraz podłączenie procesów sterujących takimi urządzeniami jak np. drukarki. Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz analiz audytowych związanych z obiektywną oceną wdrażania strategii rozwojowych, pozwalających na stopniowe szersze zastosowanie algorytmów sterujących w obrębie sieci lokalnych umożliwiła zwiększenie zakresu jej stosowania. Dziś funkcję „komputera sterującego” odpowiedzialnego za koordynację oraz rozdzielanie poszczególnych zadań w nowoczesnych sieciach bazujących na systemach Local Area Network może swobodnie pełnić np. telefon komórkowy, czego przykładem mogą być nowoczesne pralki, których procesy działania możemy swobodnie kreować poprzez przesyłanie danych za pośrednictwem podłączenia poszczególnych komponentów do sieci Internetowej.

W ten sposób wystarczy chociażby załadować pranie do pralki rano, a w pracy móc swobodnie wybrać odpowiednią funkcję, która prześle informacje bezpośrednio do podłączonej do sieci WEB pralki w naszym domu, dzięki czemu wstawimy pranie na 2 godziny przed powrotem z pracy. Ten innowacyjny system bazujący na połączeniach gwiazdowych wraz z możliwością dostępu do sieci globalnej pozwala na określenie sieci LAN, jako zmodernizowanej technologii przyszłości.